LagLag   Klass Dräktfärg Hemsida
Kolarin Kontio   P10V Sininen

* = Reserv, Fetstil = Avgift betald