Regler

1. Regler

Turneringen spelas enligt Svenska Fotbollförbundets regler och tävlingsbestämmelser med följande tillägg och undantag:

 2. Klasser

Pojkar: P11/12 och P13

 3. Antal spelare

9-manna: 8 utespelare + målvakt, fritt antal avbytare

7-manna: 6 utespelare + målvakt, fritt antal avbytare

 4. Representation

Spelare får inte delta i fler än ett lag i samma åldersklass. Däremot är det tillåtet för spelare att representera fler än ett lag om detta sker i en annan åldersklass. Om så är fallet måste spelaren stå uppskriven på de lagens deltagarförteckningar. Flickor får spela i både flick- och pojkklasser.

 5. Sammanslagna lag

5:1 Sammanslagning av lag som godkänts i hemmadistriktet och de sammanslagningar som godkänts av Stenungsunds Fotbollsfestival tillåts spela Stenungsunds Fotbollsfestival. Spelare ska kunna legitimera sig.

5:2 I de fall utländska lag tillämpar 1 Augusti-regeln (t.ex. USA och England) har arrangören rätt att avgöra vilken klass lagen ska tillhöra enligt beslut från Bohusläns Fotbollförbund.

 6. Dispenser

6:1 Vi följer dispensreglerna som gäller inom Bohusläns Fotbollförbund. Läs mer: http://bohuslan.svenskfotboll.se/barn-ungdom/aldersdispenser/

6:2 Det finns ingen gräns för hur många dispenser ett lag kan ha så länge ovanstående efterföljs. Skulle det visa sig att ett lag inte följer detta så förlorar laget den aktuella matchen med 0-3.

6:3 För 11-mannalag som har fler än två överåriga spelare på sin deltagarförteckning och 7-mannalag som har fler än en överårig spelare på sin deltagarförteckning ska alltid lämna in en laguppställning inför varje match där det framgår vilken/vilka överåriga spelare som ska användas i den aktuella matchen. Laguppställningen lämnas till festivalkansliet eller till sekretariatet vid respektive spelplan.

6:4 Föreligger särskilda skäl kan dispens beviljas för spelare som är mer än ett år för gamla. Beslut tas av tävlingsledningen i varje enskilt fall efter inkommen dispensansökan.

 7. Matchtid

9-manna: 2 x 20 minuter i gruppspelet och 2 x 25 minuter i slutspelet.

7-manna: 2 x 20 minuter.

 8. Tabell

3 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Skulle flera lag hamna på samma poäng i gruppen gäller följande:

  1. Målskillnad.
  2. Antal gjorda mål.
  3. Inbördes möte.
  4. Lottning.

 9. Utslagsmatcher där avgörande måste ske

Klasserna P13

Vid oavgjort resultat avgörs matchen med straffsparkar enl. följande. Först tre straffar per lag. Därefter vid behov en straff per lag ("sudden straffar") tills avgörande sker. Olika straffläggare tills alla spelare lagt sin straff. Eventuella skillnader i antal spelare mellan lagen kvittas inför straffläggningen så att samma antal spelare från båda lagen lägger straffar.

I de matcher som avgörs med straffläggning får alla spelare som deltagit i matchen lägga straff, alltså även avbytare som inte var på planen vid matchens avslutande. Inför och under straffläggningen är det tillåtet att byta målvakt.

 10. Offside

Endast i 9-manna.

 11. Allmänna spelregler 7-manna 

Inkast: Om en spelare gör ett inkast på ett tekniskt felaktigt sätt ska samma spelare få möjlighet att göra om inkastet, efter att domaren utfärdat en kortare instruktion.

Inspark: Målvakten startar spelet antingen via att kasta ut bollen, eller genom att sparka ut densamma.

Tillbakaspel till målvakten: Det är INTE tillåtet för målvakten att med händerna ta upp tillbakaspel från det egna laget.

Målchansutvisning: Gäller inte i 7-manna.

Offside: Gäller inte i 7-manna.

I klasserna P11/P12 delas lagen inte in i några grupper, utan spelar sex matcher mot slumpmässigt motstånd. Resultaten noteras, men det förs inga tabeller och det finns inget slutspel.

 12. Walk Over

Lag som inte meddelat eventuell försening till tävlingsledningen och inte infunnit sig senast 5 minuter efter utsatt speltid förlorar matchen. Motståndarna tilldelas 3 poäng och 3-0. Skulle båda lagen utebli förklaras båda lagen som förlorare med 0-3 och inga poäng utdelas. Lag som lämnar Walk Over utan synnerligen starka skäl debiteras en straffavgift på 500 SEK/match.

 

 13. Protester

Protester inlämnas skriftligen till tävlingsledningen vid festivalkansliet på SIF Gården senast 60 minuter efter spelad match.

En protestavgift på 500 kronor ska inbetalas i samband med protestens inlämnande.

Avgiften återbetalas om protesten godkänns. Observera att det enligt FIFA:s regel 5 inte går att protestera mot domares beslut i fakta som rör matchen.

 

 14. Varningar

Varningar ackumuleras inte.

 

 15. Utvisning

Lindrig utvisad (2 gula kort) och målchansutvisning, innebär att spelaren stängs automatiskt av i lagets nästkommande match i samma åldersklass.

Grov utvisning innebär att spelaren blir avstängd resten av turneringen i aktuell åldersklass och tävlingsjuryn beslutar om övriga åldersklasser om spelaren är anmäld i flera olika åldersklasser samt att spelaren anmäls till förbund för vidare utredning.

Ledare för laget kontaktar tävlingsjuryn om så sker för vidare beslut.

OBS! Spelare som deltar i match där han/hon är avstängd anses vara obehörig och laget förlorar matchen med 0-3.

 

 16. Tävlingsjury

Består av representanter från arrangörsföreningen. Dess beslut kan inte överklagas.

 

 17. Utrustning

Benskydd är obligatoriskt. Ringar, halsband och klockor ska avlägsnas innan spel tillåts. Västar tillhandhålls av arrangören.

 

 18. Omklädning

Omklädning och dusch sker på skolor och på evenemangsområdet.

 

  19. Bollar och bollstorlek

Arrangören tillhandhåller endast matchbollar, uppvärmningsbollar ansvarar respektive lag själva för.

Bollstorlek 4 i klassen P11/12

Bollstorlek 5 i klassen P13 

 

20. Priser

Medalj till samtliga spelare i klassen 11/12 år.

Pokaler och medaljer till de segrande lagen i klassen 13 år.

 

21. Prisutdelning

Prisutdelning sker direkt efter avslutad finalmatch. Viss väntetid kan uppstå då flera finaler spelas samtidigt.

OBS! Matchresultat

För att säkra rätt matchresultat till alla matcher ska en ansvarig ledare från respektive lag direkt efter avslutad match kontrollera domarens matchrapport och godkänna resultatet genom att signera matchrapporten.

För att få information om Svenska Fotbollsförbundets tävlingsregler – prova Svenska Fotbollsförbundets hemsida www.svenskfotboll.se

 

Sanktion

Turneringen är sanktionerad av Bohusläns Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet.