Regler

1. Regler

Turneringen spelas enligt Svenska Fotbollförbundets regler och tävlingsbestämmelser med följande tillägg och undantag:

 

 2. Klasser

Flickor: F10 & F12

Pojkar: P10 & P11

 

 3. Antal spelare

7-manna: 6 utespelare + målvakt, fritt antal avbytare

 

 4. Representation

Spelare får inte delta i fler än ett lag i samma åldersklass utan godkännande från arrangören.

Däremot är det tillåtet för spelare att representera fler än ett lag om detta sker i en annan åldersklass. Om så är fallet måste spelaren stå uppskriven på de lagens deltagarförteckningar. Flickor får spela i både flick- och pojkklasser.

 

 5. Sammanslagna lag

5:1 Sammanslagning av lag som godkänts i hemmadistriktet och de sammanslagningar som godkänts av Stenungsunds Fotbollsfestival tillåts spela Stenungsunds Fotbollsfestival. Spelare ska kunna legitimera sig.

5:2 I de fall utländska lag tillämpar 1 Augusti-regeln (t.ex. USA och England) har arrangören rätt att avgöra vilken klass lagen ska tillhöra enligt beslut från Bohusläns Fotbollförbund.

 

 6. Dispenser

6:1 Vi följer dispensreglerna som gäller inom Bohusläns Fotbollförbund. Läs mer: http://bohuslan.svenskfotboll.se/barn-ungdom/aldersdispenser/

6:2 Det finns ingen gräns för hur många dispenser ett lag kan ha så länge ovanstående efterföljs. Skulle det visa sig att ett lag inte följer detta så förlorar laget den aktuella matchen med 0-3.

6:3 7-mannalag som har fler än en överårig spelare på sin deltagarförteckning ska alltid lämna in en laguppställning inför varje match där det framgår vilken/vilka överåriga spelare som ska användas i den aktuella matchen. Laguppställningen lämnas till festivalkansliet eller till sekretariatet vid respektive spelplan.

6:4 Föreligger särskilda skäl kan dispens beviljas för spelare som är mer än ett år för gamla. Beslut tas av tävlingsledningen i varje enskilt fall efter inkommen dispensansökan.

 

 7. Matchtid

7 vs 7: 2 x 15 minuter.

  

 8. Allmänna spelregler 7 vs 7 

Inkast: Om en spelare gör ett inkast på ett tekniskt felaktigt sätt ska samma spelare få möjlighet att göra om inkastet, efter att domaren utfärdat en kortare instruktion.

Inspark: Målvakten startar spelet antingen via att kasta ut bollen, eller genom att sparka ut densamma.

Tillbakaspel till målvakten: Det är INTE tillåtet för målvakten att med händerna ta upp tillbakaspel från det egna laget.

Målchansutvisning: Gäller inte i 7 vs 7.

Offside: Gäller inte i 7 vs 7.

 

 9. Walk Over

Lag som inte meddelat eventuell försening till tävlingsledningen och inte infunnit sig senast 5 minuter efter utsatt speltid förlorar matchen. Motståndarna tilldelas 3 poäng och 3-0. Skulle båda lagen utebli förklaras båda lagen som förlorare med 0-3 och inga poäng utdelas. Lag som lämnar Walk Over utan synnerligen starka skäl debiteras en straffavgift på 500 SEK/match.

 

 10. Protester

Protester inlämnas skriftligen till tävlingsledningen vid festivalkansliet på SIF Gården senast 60 minuter efter spelad match.

En protestavgift på 500 kronor ska inbetalas i samband med protestens inlämnande.

Avgiften återbetalas om protesten godkänns. Observera att det enligt FIFA:s regel 5 inte går att protestera mot domares beslut i fakta som rör matchen.

 

 11. Varningar

Varningar ackumuleras inte.

 

 12. Utvisning

Lindrig utvisad (2 gula kort) och målchansutvisning, innebär att spelaren stängs automatiskt av i lagets nästkommande match i samma åldersklass.

Grov utvisning innebär att spelaren blir avstängd resten av turneringen i aktuell åldersklass och tävlingsjuryn beslutar om övriga åldersklasser om spelaren är anmäld i flera olika åldersklasser samt att spelaren anmäls till förbund för vidare utredning.

Ledare för laget kontaktar tävlingsjuryn om så sker för vidare beslut.

OBS! Spelare som deltar i match där han/hon är avstängd anses vara obehörig och laget förlorar matchen med 0-3.

 

 13. Tävlingsjury

Består av representanter från arrangörsföreningen. Dess beslut kan inte överklagas.

 

 14. Utrustning

Benskydd är obligatoriskt. Ringar, halsband och klockor ska avlägsnas innan spel tillåts. Västar tillhandhålls av arrangören.

 

 15. Omklädning

Omklädning (delat) och dusch sker på evenemangsområdet, finns EJ dusch på skolorna.

 

 16. Bollar och bollstorlek

Arrangören tillhandhåller endast matchbollar, uppvärmningsbollar ansvarar respektive lag själva för.

Bollstorlek 4 i samtliga klasser 

 

 17. Priser

Medalj till samtliga spelare som deltar

 

ör att få information om Svenska Fotbollsförbundets tävlingsregler – prova Svenska Fotbollsförbundets hemsida www.svenskfotboll.se

 

Sanktion

Turneringen är sanktionerad av Bohusläns Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet.