Klasser / Grupper

F10L - Flickor 05. Lätt

F10M - Flickor 05. Medel

F11L - Flickor 04. Lätt

F11M - Flickor 04. Medel

F13MS - Flickor 02 Medel-Svår

F14L - Flickor 01 Lätt

F14MS - Flickor 01 Medel-Svår

F8 - Flickor 07

F9 - Flickor 06

P10L - Pojkar 05. Lätt

P10M - Pojkar 05. Medel

P10Mm - P05 medel, spelar 27-29 mars

P10S - Pojkar 05. Svår

P11L - Pojkar 04. Lätt

P11Lm - P04 Lätt spelar 27-29 mars

P11M - Pojkar 04. Medel

P11S - Pojkar 04. Svår

P8 - Pojkar 07

P9 - Pojkar 06

SLP00 - P00, pojkar födda 2000