Regler

2 Tävlingsföreskrifter JulBollen 2019

Klasser
I turneringen deltar klasserna P/F8-P/F9, F10-F15

Laguppställning
Laguppställning fylls i elektroniskt genom att använda inloggningsuppgifter som varje lag får vid anmälan via mejl från noreply@mibosoft.se eller lämnas på plats vid ankomst, innan den första matchen. Tillkommer nya spelare under cupen måste man lämna/komplettera en ny laguppställning. Denna skall innehålla namn på samtliga spelare samt deras tröjnummer och födelseår. För P/F8-P/F9 räcker det med bara namn och födelseår.


Ankomst
Lagen skall vara på plats utanför dörren till respektive hall senast 5 minuter innan utsatt tid för matchstart. Är inte det ena laget på plats kan inte spelschemat förskjutas vilket gör att lagen kommer att spela en match mindre.  Se till att vara i tid, meddela tävlingsledningen 073-9600197 om ni skulle vara försenade. Är domaren inte på plats 5 minuter innan matchstart meddela tävlingsledningen för tillsättning av en ny domare. Vid behov skall bortalaget byta matchtröjor eller bära västar om båda lagen har liknande tröjor som går att förväxla under spelet. Målvakten måste ha en annan färg på tröjan eller väst än utespelarna.  Detta skall göras i god tid innan matchstart så att matchen börjar på utsatt tid. Ta med er egna västar. På cupens webbsida www.copacarrera.com under ”JulBollen” kan ni se vilka tröjfärger varje lag har om ni klickar på ”Lag” eller ”Klasser”. Genom att klicka på lagnamnet ser ni vilken tröjfärg laget har och även spelschemat för varje lag.

Spelform

I klasserna P/F8-P/F12 får man inte kora någon slutvinnare enligt regler från StFF och SvFF, dessutom får man inte publicera resultat eller tabeller.
Se kapitel 1 Allmänt information för beskrivning av gruppernas sammansättning.

Tabellplacering
I klasserna där det är tillåtet att ha tabeller bestäms lagens placering av antalet uppnådda poäng. Tre poäng för seger och en poäng för oavgjort. Vid lika poäng avgör i tur och ordning 1. Målskillnad 2. Flest gjorda mål 3. Inbördes möte (målskillnad-gjorda mål) 4. Lottning
Ovanstående gäller i samtliga gruppspel även för att bestämma bästa 2:a, bästa 3:a osv mellan grupperna i de klasserna där detta används.

Straffsparkstävling.
Vid slutspel (gäller inte då slutspelet anordnas som ett andra gruppspel) om matchen inte avgörs under ordinarie speltid tillgrips straffsparkstävling 1x3. Är det fortfarande oavgjord efter att lagen har slagit 3 straffar var, så fortsätter straffsparkstävling med en straffspark i taget tills något av lagen missar och det andra gör mål. Ingen spelare får slå en andra straff före det att alla spelare i laget har lagt straffar inkl. målvakt. Man får inte byta målvakten inför straffsparkar när matchen är slut. Om man vill byta målvakt innan matchen är slut måste detta meddelas domare så att byte kan ske.

 

Spelplan
Turneringen spelas i tre hallar benämnda A, B, C i Kungsängens Sporthall. Som spelplan räknas handbollsplanens begränsningslinjer. För P/F8, P/F9 används också väggen på vänster sida (sett från halldörr) i spelet i alla tre hallar. Ledarna och avbytarna placera sig vid den högra väggen i alla tre hallar.


Antal spelare
Inga begränsningar på antalet deltagare per lag som totalt deltar under turneringen men medaljerna är begränsade till 10 spelare per lag i de klasserna där det lämnas ut medaljer. Samtliga klasser spelar med 4 utespelare och en målvakt.

Bollen
Boll avsedd för futsal inomhusboll fotboll storlek 4 används i samtliga klasser och matcher. Arrangören står för matchbollen. Ta med egna bollar om ni vill värma upp med boll dock är pausen mellan matcherna väldigt korta, 3-5 minuter.

Spelarnas utrustning
Skor för innebruk ska användas. Dessa får ej ha dubbar och/eller sulor som färgar golvet. Benskydd är obligatoriskt i samtliga klasser. Spelare som bryter mot detta utvisas två minuter. Om domaren anser att lagen har förväxlingsbara tröjor skall bortalaget byta tröjor eller använda västar. Lagen tar med sig egna västar.

Speltid
Speltiden är 1x15 minuter samtliga matcher för alla klasser.

Rullande klocka gäller, domarens klocka. Blir någon spelare skadat utmanas ledaren efter domarens signal att ta ut spelaren från planen snabbast möjligt. Tiden stoppas bara om något allvarligt inträffar.

Representation
En spelare kan bara representera ett lag i resp. klass. Dispens från detta ges i undantagsfall, t.ex. om ett lag skulle ha många skadade spelare så att de inte kan starta matchen med 5 spelare.

Överåriga spelare

Allmänt tillåts inte överåriga spelare i F/P8-F/P12. Om spelare har individuella dispenser accepteras detta i cupen, dessa dispenser skickas till tävlingsledning innan cupen startar. För lagen som kommer från andra distrikt än Stockholm gäller deras respektive distrikts bestämmelser. Tävlingsledningen kan även ge enstaka dispenser vid särskilda fall.


WO
Om ett lag uteblir till match eller inte uppnår lägsta antalet spelare (3st) vinner det närvarande laget med 3-0( i de klasserna där resultat tillåts). Om något lag lämnar WO i någon match kan lagets samtliga matcher strykas eftersom detta kan påverka utgången i tabellerna. En administrationsavgift på 300 kr skall betalas för varje match ett lag lämnar WO på, gäller samtliga klasser.

 

Protest
Protest mot domslut skall inlämnas skriftligt i gruppspelet senast 45 minuter efter matchslut (15 minuter i slutspelet) till tävlingssekretariatet, protestavgift 500 kr, återfås om protesten går igenom.

Spelregler

Vid alla frisparkar, sidlinjesparkar, hörnor måste bollen ligga stilla annars går bollen över till motståndarlaget.
1. Hemmalaget gör avspark vid matchens början. Vid avspark får bollen spelas i valfri riktning. Mål får göras direkt på avspark, dock inte självmål.

2. Samtliga frisparkar är direkta. Om "Indirekt" förseelse begås i straffområdet ska frisparken läggas på den del av 6-meterslinjen (straffområdeslinjen) som är närmast den plats där förseelsen begicks och spelas som en direkt frispark.

3. Avstånd vid avspark, frispark, sidlinjespark och hörnspark är 5 meter.

4. Fyra-sekunders regeln, gäller inte för P/F8, P/F9. Sidlinjespark, målvaktsutkast, hörna och frispark ska läggas inom 4 sekunder från det att utförande spelare fått kontroll på bollen. Om så inte sker gäller:
Sidlinjespark - sidlinjesparken ska gå över till motståndarlaget och slås från samma plats.
Målvaktsutkast - frispark ska dömas till motståndarlaget och slås från den närmaste platsen på straffområdeslinjen där förseelsen begicks.
Hörna - frispark ska dömas till motståndarlaget och slås från samma plats som hörnsparken skulle utförts.
Frispark - frisparken ska gå över till motståndarlaget och slås från samma plats.

5. Inspark ersätts med målvaktsutkast. Målvakten ska sätta igång spelet med händerna och bollen är i spel först när den passerat ut ur straffområdet. Målvakten får ej spela bollen till sig själv, bestraffningen för det är frispark. Målvakten får kasta bollen över hela planen, dock aldrig direkt i motståndarnas mål. Om så sker ska spelet återupptas med målvaktsutkast till motståndarlaget.

När målvakten spelar bollen efter räddning, alltså när den fortfarande är i spel, gäller samma sak som ovan med den skillnaden att denne då även får använda fötterna(dock inte målvaktsutspark från målvaktens händer) samt att bollen inte behöver lämna straffområdet innan den spelas av någon annan.

6. Avsiktligt hemåt spel med fot då målvakten vidrör bollen med händerna är otillåtet, undantag för klasserna P/F8, P/F9. Bestraffningen är direkt frispark till motståndarlaget, frisparken ska läggas på den del av 6-meterslinjen (straffområdeslinjen) som är närmast den plats där förseelsen begicks.


7. Straffspark slås från handbollsstraffpunkten (7 meter). Samtliga spelare, med undantag av straffskytten och motståndarnas målvakt ska befinna sig utanför den streckade niometerslinjen och bakom bollen.

8. Hörnspark slås från den förlängda mållinjen i utmärkt område.

9. Inkast ersätts av sidlinjespark då bollen passerar sidlinjen, bollen måste ligga stilla på linjen eller max en halvmeter in på planen. Mål får ej göras direkt på sidlinjespark. Om bollen sparkas i mål utan att vidröra någon spelare återupptas spelet med målvaktsutkast till motståndarlaget.

10. Om bollen vidrör taket eller därifrån nedhängande föremål tilldöms det icke felande laget sidlinjespark. Spelet återupptas från den del av sidlinjen som är närmast den punkt där bollen vidrörde taket.

11. Varningsberättigad förseelse ersätts med två minuters utvisning. 2 minuter efter utvisningen får spelaren återinträda i spelet igen. Får någon spelare två 2-minuters utvisningar likställs det med rött kort, se punkt 12. Den varnade spelaren skall uppehålla sig vid angivet område under utvisningstiden och får INTE uppehålla sig vid det egna lagets spelarbänk. Det drabbade laget får ej släppa in annan spelare vid tidens slut, om inte korrekt utfört byte genomförs. Ansvarig för tidtagning och registrering av varningar, samt information till felande spelare är matchdomaren. Om ett lag får så många spelare varnade, så att endast två blir kvar på planen ska domaren bryta matchen. Tävlingsledningen kan i ett sådant fall besluta om matchens giltighet och utgång. Oftast ”fryses” den sista 2-minuters varningen d.v.s. den varnade spelaren spelar kvar tills den föregående varnade spelare har kommit in men det beror på hur mycket tid är kvar på matchen. Är det inte möjligt att tillämpa detta så förlorar, med 0-3, laget som har endast två spelare på planen. På detta sätt premieras fair play före vårdslöst spel.

Om målvakten gör sig skyldig till varningsberättigad förseelse ska dennes lag spela med en man mindre i två minuter och målvakten får stå kvar. Målvakten noteras för varningen och ska visas rött kort vid en ev. andra varningsberättigad förseelse. Ingen annan spelare behöver uppehålla sig i något "utvisningsbås".

12. Vid rött kort utvisas spelaren för resten av matchen. Den utvisade spelaren får inte återinträda i spelet. Spelaren får inte heller uppehålla sig vid spelarbänkarna efter utvisningen. 2 minuter efter utvisningen FÅR en avbytare insättas i spelet istället för den utvisade spelaren. Ingen annan spelare behöver uppehålla sig i något "utvisningsbås". Om ett lag får så många spelare utvisade så att endast två blir kvar på planen ska domaren bryta matchen. Tävlingsledningen kan i ett sådant fall besluta om matchens giltighet och utgång. En spelare som visats rött kort blir automatiskt avstängd nästa match i samma klass. Tävlingsledningen kan besluta om fler matchers avstängning och/eller avstängning från vidare spel i årets turnering. Anmälan för grov förseelse avseende grovt utvisad spelare insändes till Stockholms Fotbollförbund för ytterligare bedömning.

13. Vid s.k. Frilägesutvisning/Målchansutvisning utdelas rött kort till den felande spelaren. En spelare som visats rött kort direkt eller efter två 2-minuters utvisning blir automatiskt avstängd nästa match i samma klass. 2 minuter efter utvisningen FÅR en avbytare insättas i spelet istället för den utvisade spelaren.

14. Byte av spelare får ske inom bytesområdet när som helst under matchen. Inträdet får ej ske förrän den spelare som ska bytas ut lämnat spelplanen helt. Om en spelare träder in på planen för tidigt, utvisas denne två minuter för det felaktiga bytet (varning), däremot kan inte straff mot denna regel utdömas när det är avbrott i spelet. Målvaktsbyte får endast göras under spelavbrott och efter domarens medgivande.

15. Glidtacklingar är inte tillåtna, oavsett om spelaren träffar en motspelare eller inte. Glidtackling innebär att en spelare försöker bryta eller ta bollen från en motståndare som har den inom spelhåll genom att gå omkull, kasta sig eller glida mot/med bollen och spelaren. Bestraffningen för detta är frispark och i förekommande fall straffspark. Det är däremot tillåtet att gå omkull, kasta sig eller glida för att spela en boll som ej är under kontroll av en annan spelare. Skuldertackling är inte tillåten. Undvik tacklingar i närheten av väggarna.

16. Speltid mäts med tidtavla/domarens klocka, rullande klocka. När tiden är slut så är matchen slut även om domare hann blåsa frispark innan slutsignalen. Det enda undantaget är om domaren blåste straffspark innan slutsignalen då får straffen slås.