Velkommen til Plankecup!
Fredrikstad  6-8.september 2019
Kongstenhallen, Lislebyhallen og Gaustadhallen.
Det er åpent for påmelding i 16 klasser, fra jenter/gutt 10 til damer/herrer bredde.

 Vi tilbyr overnatting og servering av mat lørdag og søndag.

Påmeldingsfristen er satt til 1.juni.  Fristen kan bli forlenget etter det.

7.juni:

Det er gjenåpnet for påmelding til ledige plasser! 
(og til venteliste i klasser det er fullt)

Det er gjort små endringer klassene etter vi stoppet for påmelding sist.
Hvor mange der er plass til i hver enkelt klasse ser dere lenger ned på siden.
Oversikt over påmeldt lag ser dere under "Lag" i menyen over.

1. august blir siste dag det er åpent for påmelding!

Etter 1.juni vil vi kunne redusere eller stryke klasser med liten påmelding, og utvide klasser med stor påmelding. Enkelte klasser kan bli slått sammen.  Påmeldte lag vil bli informert ved sammeslåing av klasser. 

Fakta om klassene:
Gruppe og sluttspill tilpasses antall deltagerlag i klassen.

I klassene gutter og jenter 10 og 11 føres ikke tabell, og det spilles ikke sluttspill.
I øvrige aldersbestemte klasser spiller A og B-sluttspill.
I seniorklassene spilles kun A-sluttspill.


Damer bredde:      8 lag    kr.3500.-
Herrer bredde:     12 lag    kr.3500.-

Jenter 17 (02-03):  5 lag     kr.3300.-
Gutter 17 (02-03):  9 lag     kr.3300.-

Jenter 15 (04-05):   8 lag   kr.2900.-
Gutter 15 (04-05): 12 lag   kr.2900.-

Jenter 14 (05-06):    inngår i J15
Gutter 14 (05-06):   9 lag    kr.2900.-

Jenter 13 (06-07):   5
 lag   kr.2900.-
Gutter 13 (06-07): 12 lag   kr.2900.-

Jenter 12 (07-08):    
inngår i J13
Gutter 12 (07-08):  12 lag   kr.2900.-

Jenter 11 (08-09):    5 lag  kr.2900.-
Gutter 11 (08-09):    8 lag  kr.2900.-

Jenter 10 (09-10):   inngår i J11
Gutter 10 (09-10):   9 lag   kr.2900.-


OBS!
Vi har sett oss nødt til å stramme inn på bruk av overårige.
Dette etter noen uheldige situasjoner i de siste turneringene.
Anmoder lagene om å flytte opp spillere fra yngre aldersklasse i tilfeller der dere har for få spillere i den aktuelle aldersklassen.

Avlysning av turnering eller klasser.
Ved eventuell avlysning av turnering eller enkeltklasser begrenser turneringsarrangørens erstatningsansvar til tilbakebetaling av turneringsavgifter.
Dette gjelder uansett årsak til avlysning.

 

 

 


Mera information Anmälan