Information

I klasserna F13-F15 spelas det på två dagar för att undvika långa väntetider pga. gruppspel och slutspel. I alla övriga klasser spelar varje lag bara en dag.

Schemat kommer att läggas för att ge så kort ställtid som möjligt. Detta innebär att matcherna (med speltid 1x15) startar var 20 minut. Rullande klocka. Det ligger i allas intressen att hålla tiderna!

Fullständiga tävlingsbestämmelser kommer att bifogas vid schemaläggning.

Inga överåriga spelare tillåts i F/P8-F/P9, F10-F12, om man inte har personlig dispens. I F13-F15 tillåts max två överåriga högst ett år äldre. Har man personliga dispenser för överåriga spelare skall kopia skickas till tävlingsledaren. För lag som kommer från andra distrikt tillämpas resp. distrikts regler för dispenser.

Information om JulBollen cup kommer att uppdateras löpande under hösten och publiceras på vår hemsida: www.copacarrera.com Spelschemat kommer att publiceras senast två veckor innan cupstart.


Karta