Anmälan

 

AVGIFTER OCH BETALNING

 

ANMÄLAN

http://www.teamplaycup.se/sif_fotbollsfestival

Anmälan och laginbetalning skall göras senast 15 JUNI 2019

 

ANMÄLNINGSAVGIFT (faktureras inom 10 dagar från Stenungsunds IF)

 

I anmälningsavgiften ingår:

Anmälan är giltig först när anmälningsavgiften har betalats. Kom ihåg att ange ert lagnamn och vilken klass ni spelar i vid inbetalning.

 

DELTAGARAVGIFT (ska vara betald senast 15 juni 2019)

Alla lag som väljer att bo i Stenungsunds Fotbollsfestivals regi betalar en deltagaravgift för varje spelare och ledare (2 ledare har fri logi och mat i skolan vid minst 10 betalande spelare).

Kostnaden är 1.000 SEK/person för två nätter.

(Vid fler än 2 nätter tillkommer 500:- per spelare och extra natt) 

I deltagaravgiften ingår:

 

DEPOSITION

För lag med boende i Stenungsunds Fotbollsfestivals regi så tas en deposition ut på 500 SEK. Denna summa betalas i samband med deltagaravgiften och fås tillbaka vid godkänd utcheckning från ert boende.

 

BETALNINGAR

Fakturan på er avgift (anmälningsavgift och ev. deltagaravgift/boende) betalas in via faktura som skickas till arrangören Stenungsunds IF:s bankgiro 497-8813.

Alla betalningar görs i svenska kronor (SEK) och ange Ert Kom ihåg att ange ert lagnamn och vilken klass ni spelar i vid inbetalning.

  

AVBOKNING/ANULLERING AV ANMÄLAN

Anmälningsavgiften återbetalas endast om laget drar sig ur senast 2019-05-31 och då med ett administrativt avdrag på 500 kronor. Efter 2019-05-31 sker ingen återbetalning av anmälningsavgifter.

Deltagaravgiften återbetalas ENDAST om giltigt läkarintyg kan uppvisas.


Sista anmälningsdag : 2019-06-25


Anmälningsformulär