COPA CARRERA OCH FK BROMMA HAR DET STORA NÖJET ATT BJUDA IN TILL
JulBollen 2019

F8-F15, P8-P9, spelar 5 mot 5 futsal/five-a-side inomhus


Turnering riktar sig till breddlag. Flickor födda 2004–2011, Pojkar 2010–2011.
OBS! Yngre lag får inte anmäla sig till äldre klasser

Plats: Stora Mossens hallar och Grimstahallen i Bromma, vanligt hallgolv

Datum: Fredag 20 december ca kl. 17-23.
Lördag 21 december ca kl. 08:00-23:00
Söndag 22 december ca kl. 08:00-23:00
(Allmänt spelar de yngre lagen först, fredag spelar de äldre).


Ovanstående tider kan komma att ändras beroende på antal anmälda lag i varje klass och tillströmning inom klasserna. Är det få lag i lätt och medel kan dessa nivå slås ihop även kan två klasser, närliggande åldersmässigt, komma att slås ihop. Minst 8 lag i varje klass F13-F15, minst 5 lag i F/P8, F/P9, F10-F12. Är det färre antal lag men lagen vill spela så genomförs också klassen genom att öka speltid per match. Slutliga tider och spelschema meddelas senast två veckor innan cupen startar.

Klasserna begränsas till 8 lag först med max ett lag per förening. Därefter beroende på tillströmning i resp. klass kan den öppnas för flera lag per klass och lag från samma förening.

Klasser: F8 Flickor födda 2011 spel 22/12
P8L, P8M Pojkar födda 2011 spel 21/12
F9L, F9M Flickor födda 2010 spel 22/12 P9L, P9M Pojkar födda 2010 spel 21/12
F10L, F10M Flickor födda 2009 spel 21/12
F11L, F11M Flickor födda 2008 spel 22/12
F12L, F12M Flickor födda 2007 spel 22/12
F13L, F13M Flickor födda 2006 spel 21–22/12
F14L, F14M Flickor födda 2005 spel 20–21/12
F15L, F15M Flickor födda 2004 spel 20–21/12

Spelform: F13-F15. Gruppspel och slutspel för alla klasser om minst 8 lag anmälda. Alla lag garanteras minst 5 matcher på två dagar.
F/P8-F/P9 Gruppspel utan resultatpublicering alla lag 4 matcher på en dag.
F10-F12. Gruppspel utan resultatpublicering alla lag 4 matcher på en dag.

Speltid: Alla matcher 1x15 min

Spelregler: Enligt regler för five-a-side inomhus på vanligt hallgolv. Se under menyn Info->Regler

Priser: Medaljer till alla deltagare max 10 st/lag i klasserna F/P8, F/P9, F10-F12. I F13-F15 pokal och medaljer till vinnare av varje slutspel. Extra medaljer, om ni kommer med mer än 10 spelare, går att beställa för 20 kr/st i samband med anmälan eller senast 10 arbetsdagar innan cupstarten.

Cafeterian: Försäljning under hela turneringen korv, toast, hamburgare, drycker, kaffe, mm.
Arrangör: Copa Carrera
Kontaktperson:    Manuel Carrera tel: 0739600197 e-post: copacarrera@gmail.com
Anmälningsavgift:
F13-F15 1500 kr
F10-F12 1200 kr
F8, P8, F9, P9 1000 kr

Anmälan görs via www.copacarrera.com välj där JulBollen.
Anmälan skall vara arrangören tillhandla, senast den 20 november 2019. Anmälan är giltig först då avgiften har satts in på Bankgirokontot 156-6702 inom 7 dagar från anmälan, därefter flyttas lagen till väntelistan. Lag som drar sig ur efter den 20/11 får inte anmälningsavgiften tillbaka.


Mer informasjon Påmelding

Nyheter

2019-09-05 13:37:25

Anmälan är öppen

Anmälan är öppen och publicerad.